Om workntravel

Företaget grundades 2022 av Helen som arbetat inom hotellbranschen i Lettland under flera år. Väl tillbaka i Sverige märkte hon att det var svårt att få tag på duktig personal, främst kockar. Under hennes år i Lettland mötte hon mycket duktig personal som vill prova på att arbeta utomlands.

Att få möjligheten att arbeta i Sverige innebär inte bara en möjlighet att tjäna pengar men också en möjlighet att få se ett nytt land, lära känna en annan kultur och skapa minnen för livet.

- Jag såg att det fanns ett behov för en plattform dit svenska arbetsgivarna kan vända sig med lediga tjänster och dit äventyrslystna arbetssökande kunde anmäla sitt intresse. Då föddes idén till workntravel.

Workntravel har hjälpt många duktiga arbetstagare från främst Lettland till ett arbete i Sverige både under kortare och längre tid. Lettland är ett av Europas fattigare länder men har också haft en kraftigt tillväxt de senaste åren. För att landet skall kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att fler ungdomar får en möjlighet att slutföra en längre utbildning. Vi vill bidra till att göra detta möjligt och har då valt att samarbeta med en svensk stiftelse.

Konkret betyder det att Workntravel har valt att stödja Livslust Study Support program. Under ett studieår stödjer vi ekonomiskt två lettiska ungdomar från utsatta familjer så att de kan fortsätta att studera efter avslutad grundskola och få en yrkesutbildning i stället för att tvingas ut i arbetslivet för att bidra till familjeförsörjningen. Livslust ansvarar för individanpassat stöd och coachning. Livslust är en oberoende privat organisation som verkat i Lettland sedan 1994.

Vår ambition är att vårt engagemang och samarbete med Livslust skall växa kommande år.

Mer information om livslust finns på https://livslust.com