För arbetsgivare

Vi erbjuder främst personal inom hotell och restaurang. All vår personal har dokumenterad tidigare erfarenhet och talar engelska.

 

Vi rekryterar utifrån kundens behov

Tillsammans med kunden tar vi fram en behovsanalys och skapar en profil på den tilltänkta kandidaten. Utifrån detta underlag går vi igenom i vår databas och kontakt tas med vår lokala samarbetspartners för att hitta passande kandidater. De tilltänkta kandidaterna får genomgå intervju med oss. Slutintervju genomför vi sedan tillsammans med kunden. Detta för att båda parter ska få en så bra uppfattning av varandra som möjligt. Under hela anställningsperioden finns vi alltid tillgängliga för båda parter.

 

Fördelar med att hyra in personal

  • Tidsbesparande, då hela rekryteringsprocessen förläggs till oss

  • Garanterat kvalificerad personal

  • Tids kontrakterad personal, med ett fast start- och slutdatum vilket skapar förutsägbarhet.

  • Flexibel personal som vill arbeta så mycket som möjligt och har få önskemål om extra ledighet

  • Minskad administration, då vi hanterar löneutbetalningar och skatteinbetalningarna