Svensk lagstiftning

För oss är det viktigt att alla känner sig trygga med att vi följer svensk lagstiftning till fullo. Här kommer därför en kort sammanfattning om vad som gäller.

Januari 2021 ändrades lagstiftningen för utländsk arbetskraft, detta gjordes för att motverka orättvis konkurrens. Lagen innebär att arbetstagarna måste minst erhålla avtalsenlig lön vilken ska beskattas i Sverige. De sociala förmånerna ska med fördel betalas i Sverige. Utöver detta ska även det bolag som hyr ut arbetstagarna skatta intäkten i Sverige. Lagen är tydlig, och det finns inga undantag, är slutkunden svensk ska all beskattning göras i Sverige.